Ook deze website maakt
gebruik van cookies.
Meer informatie
close
menu
contact ‹ vorigevolgende ›
Buro013 poster ii

Buro013

In 2011 tilden wij de business van Buro013 naar een hoger niveau van communiceren door voor hen een frisse, actuele communicatiestrategie te ontwikkelen. Hieronder de belangrijkste punten.
B013
Visie en missie
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en politieke bewustzijn constateren we dat de samenleving verandert. Zodoende zien we de noodzaak om de invulling van onze professie te koppelen aan de urgentie van maatschappelijke thema’s. De duurzaamheid van de architectuur wordt gerelateerd aan een ‘betere’ en niet alleen ‘mooiere’ stad daardoor ligt de uitdaging van ons vak niet langer in de oplossing van het esthetische maar van het ruimtelijk vraagstuk. Maatschappelijk belang moet volgens ons boven schoonheid worden geplaatst. Onze missie; ‘ruimtelijke creativiteit toepassen in de dynamiek van de lokale stedelijke samenleving met als hoofdthema’s milieu (en energie), voedsel (en de productie ervan) gezondheid (in relatie tot milieu en vergrijzing) en ruimte (om te leven, te werken en te recreëren).’

Positionering
Buro013 koppelt kennis en missie aan de actuele behoeften vanuit de stad. Wars van conservatieve en elitaire tradities telt alleen de ‘echte’ (breed maatschappelijke) oplossing voor het ruimtelijke vraagstuk. Door de onderlinge samenhang van maatschappelijke thema’s vinden wij het vanzelfsprekend dat we samenwerken met participanten en belanghebbenden uit zowel het bedrijfsleven als de private sector. Samenwerking die wordt aangegaan om vraagstukken zo compleet mogelijk te beantwoorden. Kortom: het probleem wordt in kaart gebracht en we gaan aan de slag.
Ruimtelijke creativiteit toepassen in de dynamiek van de stedelijke samenleving met de hoofdthema’s milieu (en energie), voedsel (en de productie ervan) gezondheid (in relatie tot milieu en vergrijzing) en ruimte (om te leven, te werken en te recreëren).- Johan Zelissen
Strategie
Tegen de achtergrond van de crisissen die ons land overschaduwen moet de waarde van architectuur opnieuw worden gedefinieerd. De drijfveer van Buro013 is de (her)inrichting van de stad waarbij het maatschappelijk belang leidend is en schoonheid vanzelfsprekend. Een vorm van idealisme die door haar noodzaak de geur van geitenwollensokken heeft verjaagd! Het oprechte gevoel een betere leefomgeving te willen creëren: gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk verantwoord!